Internaco, coa colaboración co Igape e a liña de axudas á dixitalización Industria 4.0, implantou un xestor documental co que ten previsto a reducción de papel na súa actividade empresarial nun 85%.

O xestor documental permite arquivar a documentación nun repositorio centralizado, o que vai supoñer un importante aforro de espazo e tempo, tempo que irá adicado  ao aumento de productividade da empresa, que segue en proceso de expansión e crecemento.

Internaco demostra, con este novo investimento, a súa firme implicación na conservación do medio ambiente.

axudas-dixitalizacion-industria-4-0